Visste du att ...

 

Den 26 april 1909 föddes

Carl von Linné Pettersson

i Stengölsmåla Öljehult socken.

                                Öljehult födda

 

År 1745.  Skattebonde Per Håkansson i Öljehult

och Johannes Nilsson i Grepen (Stengrepen)

kärar varandra angående en ko.

Den förra tillhörig. Den senare haft kon

under vintern och låtit kon svälta ihjäl.

                                Bräkne härads dombok

 

 

 

Har du något förslag på uppgifter så hör gärna av dig!

kontakt@vannslatten.se