Program för år 2019

Reservation för ändringar.

 

 

Lördag 16 mars kl. 14.00.

Årsmöte i Hallagården, Hallabro.

Film, musik och kaffeservering.

 

Lördag 6 april kl. 09.00.

Arbetsdag och aktivitetsplanering på Vannslätten.

 

Söndag 5 maj kl. 08.00.

Gökotta/Tipspromenad.

Samling vid hembygdsgården Vannslätten.

 

Söndag 9 juni kl. 14.00.

Friluftsgudstjänst på Vannslätten. Kyrkkaffe.

 

Torsdagen 11 juli kl. 19.00.

Allsång på Vannslätten. Medtag kaffekorg.

 

Fredag 2 augusti kl. 18.00.

Folkmusik i Backaryds kyrka.

Kaffeservering, Musikunderhållning.

 

Lördag 14 september kl. 09.00.

Arbetsdag och aktivitetsplanering på Vannslätten.

 

Hembygdsgården Vannslätten har öppet hus

med servering av våfflor.

Söndagar fr.o.m. 30/6 - 25/8, kl.14.00-17.00