Välkommen som medlem i hembygdsföreningen!

Årsavgiften är endast 100:-

Betala på bankgironummer 861-6179

Glöm inte att skriva namn och adress.

Du kan även ta kontakt med kassören.

 

Vill du delta i föreningens verksamhet

eller har du frågor, tips eller förslag

kan du ta kontakt med någon i styrelsen.