Backaryds-Öljehults socknars

hembygdsförening

 

Backaryds sockens hembygdsförening bildades onsdagen den 2 juni 1993.

Vid årsmötet lördagen den 20 mars 1999 utökades föreningens

verksamhetsområde till att även omfatta Öljehults socken.

Förningens namn ändrades till Backaryds-Öljehults socknars hembygdsförening.

 

Ändamålet med föreningen är att värna om och vårda hembygdens miljö

och dess kultur och föra detta vidare till kommande generationer.

Hembygdsföreningen har med stort och välvilligt stöd av Ronneby

kommun tillskapat och driver hembygdsgården Vannslätten på fastigheten

Västra Hallen 1:3 i Hallabro tätort. En gård som speglar livsmiljö och

verksamhet på en mindre gård under 1940-talet.

 

En omfattande inventering av kulturobjekt har skett i socknarna. Det

riksomfattande projektet ”Skog med historia” har visat stort intresse för

denna inventering.

 

Ett flertal studiecirklar har arbetat och arbetar med att i någon mån

kartlägga byarnas historiska utveckling i socknarna. Bybornas intresse

för verksamheten uppmuntras och deras kunskaper om byarna

dokumenteras.