Öljehults Hushållningssällskap 1908

På bilden ses från vänster i främre raden: Anton Gabrielsson i Ebbamåla, Olof Olsson i Öljehult, August Mattsson i Hålabäck, Theodor Olsson i Öljehult, Oscar Israelsson i Gummagölsmåla, Olof Andersson i Öljehult. Mellersta raden: Bernt Håkansson i Öljehult, Jöns Andersson i Gummagölsmåla, J Olsson i Öljehult, Olof Stenholm i Öljehult, Per Olsson i Öljehult, Victor Nilsson i Skörje, Karl Johan Karlsson i Dockemåla, August Olsson i Stengölsmåla. Övre raden: C J Olofsson i Öljehult, Mattis Olsson i Öljehult, Karl Algot Nilsson i Dockemåla, Johan Erik Olsson i Muggeboda, Olof Olsson i Belganet, Håkan Jönsson i Gummagölsmåla, Edvin Olsson i Öljehult, Håkan Gummesson i Lindås, August Johansson i Risansmåla, Olof Olsson i Lindås, Algot Andersson i Hålabäck, Fritjof Thorsson i Belganet, Nils Nilsson i Gummagölsmåla och Heribert Andersson i Gummagölsmåla.